За нас

ЗА НАШАТА МИСИЯ

Дейността на центъра е насочена към предоставяне на комплексни услуги, които да удовлетворяват потребностите на детето от съхраняване на здравето, от емоционално и познавателно развитие, както и да му осигуряват социално благополучие, включително чрез координиране на дейностите на центъра и с други здравни, социални и образователни услуги.

– Диагностика, лечение, рехабилитация на деца със социално-значими заболявания, с невромускулни увреждания /церебрална парализа и други двигателни и асоциирани увреждания/; с вродени аномалии; редки болести; деца с хронични  заболявания; деца с увреждания на опорно – двигателния апарат или отклонения в психомоторното развитие. Предотвратяване и намаляване степента на увреждането и последствията от него.

 Рехабилитация и специфични грижи за недоносени и рискови новородени деца, отглеждащи се в домашни условия, продължавайки рехабилитацията в лечебното заведение

Нови

потребители

10+

Професионалиста

twice-exceptional-intellectual-giftedness-child-learning-disability-education-child-894357b948d44235d96f9e8993ec809c

Защо да се доверите на нас?

По-добро бъдеще и живот за Вашите деца

Приятна обстановка

Добри резултати

Квалифициран персонал