Дейности

Ние предоставяме специализирани грижи

Продължително лечение и рехабилитация на деца с увреждания и тежки хронични заболявания и обучение на родителите; При осъществяване на гореописаните дейности медицинските и други специалисти в Центъра създават условия за прилагането на индивидуален подход, осигуряващ оптимално физическо и психическо развитие на децата

Психологически дейности

диагносътика на развитието; психотерапия, сеанси по релационна психомоторика и семейно консултиране

 

Лечебно-диагностична дейност

ранна диагностика, диагностика, лечение и медицинска и психосоциална рехабилитация

Социални дейности

Социализация на детето

Педагогичски занимания

образователна подкрепа и личностно развитие; изграждане и формиране на умения

Рехабилитация

масаж, гимнастика, лечебна физкултура, физикална терапия

Логопедична дейност

подпомагане на езиковите и говорни умения

special-needs-special-education-teacher-social-stories-teacher-f969ea96c45a59c467d60817b31f9e22

Предлагаме следните услуги

Мобилна услуга

Почасова услуга