Рехабилитация

Mасаж, лечебна физкултура

 • При нас рехабилитацията на децата се започва още когато те са бебета.

  Ако Вашето дете е с двигателни нарушения, детска церебрална парализа, загубило е двигателните си функции в следствие на заболяване, травма или други невро-мускулни заболявания, е изключително важно навременното започване на рехабилитация със специалист.

  Нашите специалисти са сертифицирани в най-успешните и утвърдени методики за работа с деца. Всичко това ни прави максимално ефективни в диагностиката, рехабилитацията и превенцията на заболяванията.

  Какво включва рехабилитационната дейност

  Изготвяне на прогноза, план за лечение и периодично тестване за оценка на постигнатите резултати.

  Кинезитерапия:

  • Бобат терапия – Ефективен подход за рехабилитация при увреди на централната нервна система, подходящ за деца с Детска церебрална парализа. Цялостна концепция, целяща да потисне патологичните двигателни модели, да стимулира правилните движения, да нормализира мускулния тонус и да стимулира проприорецепцията.
  • Войта терапия – Подходяща е както за бебета, така и за по-големи деца, при които има съмнение или установено нарушение в централната нервна система. Чрез тази методика се цели възстановяване на нормалното движение, чрез рефлексна локомоция, въртене и пълзене в различни положения посредством дразненето на специални точки по тялото.
  • Кабат терапия /PNF/ – Успешно прилаган метод при деца с увреди на централната нервна система и различни заболявания с тежки нарушения в движението за постигане на максимално възможното ниво на функционалност.
  • Аналитична гимнастика – Система от упражнения, която развива и стимулира различните мускулни групи в тялото, повлиява вътрешния тонус и подобрява постуралния контрол.
  • Дихателна гимнастика – Представлява комплекс от дихателни упражнения, които регулират дишането и неговата функция. Упражненията за укрепване на дихателната мускулатура, а също така и на коремната са важно условие за подобряване на състоянието.