Логопедична дейност

Подпомагане на езиковите и говорни умения; артикулационна терапия; терапия на нарушената речева плавност

  • Диагностика, превенция, корекция, рехабилитация и консултативна дейност на езиково-говорни нарушения при деца – терапията е индивидуална и напълно съобразена с типа нарушение, степента му, степента на усвояване и развитие на детето.
  • Стимулиране на вербална и невербална комуникация – способността или неспособността за общуване е умение, което се формира цял живот. Терапевтичната дейност се състои в това да се формират умения за комуникация, да се създаде връзката между детето, логопеда и родителите, за постигане на максимално добри резултати.