Провеждането на обществена поръчка – обява с предмет „Ремонтни дейности в Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, гр. Хасково“

Заповед Покана Обява за събиране на оферти Технически спецификации Количествено стойностна сметка Указания за участниците Протокол Проект договор