Нашият екип

01. Директор

С. Димитрова

02. Лекар педиатър

Ст. Чавдаров

03. Соц.работкик

Галя Стоянова

04. Психолог

Красимира Парашева

05. Логопед

Мария Димова

Златка Грозева

06. Рехабилитатори

Живка Генева

Васил Танев

Гюлен Шакир

07. Педагог

Александра Чапанова

Марияна Чомпалова

08. Старша сестра

Мария Тончева