Нашият екип

01. Директор

С. Димитрова

02. Лекар педиатър

Ст. Чавдаров

03. Соц.работкик

Галя Стоянова

04. Психолог

Красимира Парашева

05. Логопед

Мария Димова

06. Рехабилитатори

Живка Генева

Васил Танев

07. Педагог

Александра Чапанова

08. Старша сестра

Мария Тончева