Базисни дейности

Продължително лечение и рехабилитация на деца с увреждания и тежки хронични заболявания и обучение на родителите;
При осъществяване на гореописаните дейности медицинските и други специалисти в Центъра създават условия за прилагането на индивидуален подход, осигуряващ оптимално физическо и психическо развитие на децата